Traffic Count

Hướng dẫn du lịch

Mã ngành 6810103
Trình độ đào tạo Cao đẳng –Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng về hướng dẫn du lịch có kiến thức và nghiệp vụ chuyên tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đón, tiễn, sắp xếp lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí dưới nhiều hình thức khác nhau cho khách du lịch. Hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; Đồng thời, đội ngũ hướng dẫn du lịch còn trợ giúp khách giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đi tham quan du lịch.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 • Về kiến thức: 

-  Người học được trang bị các thức chuyên môn sâu về nghề hướng dẫn: Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc, mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến; quảng cáo và bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch; 

-  Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng nói trước đám đông, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, quản trị dịch vụ giải trí & tổ chức sự kiện; 

-  Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, văn hóa ẩm thực, quản trị dịch vụ lưu trú, thiết kế và điều hành tour; 

-  Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn để có thể thực hiện các nghiệp vụ hướng dẫn đối với khách du lịch quốc tế như: thanh toán quốc tế, phong tục tập quán các nước; 

-  Người học được cung cấp các kiến thức một số kiến thức quản lý kinh tế cơ bản như: Kinh tế vi mô, marketing căn bản, quản trị học, marketing du lịch;

-  Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; các kiến thức về tin học, ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

 • Về kỹ năng:
 • Kỹ năng cứng:
 • Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;
 • Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao;
 • Người học cũng có kỹ năng làm việc độc lập, kĩ năng tổ chức, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn ở mức đố tốt; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch.
 • Kỹ năng mềm:

-  Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;

-  Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ A2; 

-  Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

-  Sử dụng thành thạo internet để khai thác thông tin phục vụ công tác.

 • Về thái độ: 

-  Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;

-  Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;

- Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;

- Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như:

 •  Hướng dẫn viên tại điểm tham quan,
 •  Hướng dẫn viên địa phương,
 •  Hướng dẫn viên toàn tuyến,
 •  Hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế),
 •  Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hướng dẫn viên,
 •  Quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty du lịch và các vị trí khác trong tương lai tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
94Tín chỉ 
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1670giờ
Khối lượng lý thuyết:
737giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1291giờ
Nội dung chương trình
Tổng cộng :
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/ Môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 73 1670 580 1036 69
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 11 230 100 119 11
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502016 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 52 1110 450 608 52
12 MH502117 Tổng quan du lịch 3 75 15 57 3
13 MH502110 Marketing du lịch  3 75 15 57 3
14 MH502107 Hệ thống di tích và danh thắng
Việt Nam
3 60 30 27 3
15 MH502086 Văn hoá ẩm thực  3 60 30 27 3
16 MH502087 Phong tục tập quán các nước 3 60 30 27 3
17 MH502088 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 60 30 27 3
18 MH502105 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 60 30 27 3
19 MH502106 Địa lý du lịch 3 60 30 27 3
20 MH502109 Luật du lịch 3 60 30 27 3
21 MH502118 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3 60 30 27 3
22 MH502111 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  3 75 15 57 3
23 MH502112 Nghiệp vụ lữ hành  3 75 15 57 3
24 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
25 MH502096 Quản trị dịch vụ giải trí & Tổ chức sự kiện 4 75 45 26 4
26 MH502108 Kỹ năng nói trước đám đông 3 75 15 57 3
27 MH502115 Tiếng Anh du lịch 1 3 60 30 27 3
28 MH502116 Tiếng Anh du lịch 2 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 105 30 84 6
30 MH502114 Thiết kế và điều hành Tour 2 45 15 27 3
31 MH502113 Quản trị dịch vụ lưu trú 3 60 15 57 3
Tổng cộng 80 2105 737 1291 92
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook