Traffic Count

Tin học ứng dụng

Mã ngành 5480205
Trình độ đào tạo Trung cấp
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1.Mục tiêu đào tạo.

1.1.Mục tiêu chung:

- Đào tạo đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm quản trị mạng, khai thác hiệu quả các hệ thống máy tính tại cơ quan.

- Trang bị cho học sinh kỹ thuật, các kỹ năng phân tích hệ thống thông tin về quản lý ở cơ quan, kỹ năng sử dụng các phương tiện kết nối viễn thông để khai thác thông tin.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

- Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.

- Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.

- Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý công việc, với nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kỹ thuật viên tin học.

- Huấn luyện, hướng dẫn và bảo quản các loại máy tính.

- Sửa chữa phần cứng, ứng dụng và thiết lập, cài đặt các phần mềm.

- Có khả năng khai thác và ứng dụng các thao tác với máy tính trong môi trường tin học khác nhau

 
Số lượng môn học, môdun:
22môn
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa:
60tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
255giờ
Khối lượng các môn học môdul chuyên môn
1185giờ
Khối lượng lý thuyết
421giờ
Thực hành, thực tập thí nghiệm
964giờ
Kiểm tra:
55giờ
Thời gian khóa học:
1,5năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I.Các môn học chung/Đại cương 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 1 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
II.Các môn học chuyên môn 48 1185 327 816 42
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 20 465 135 311 19
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop) 4 90 30 56 4
16 MĐ801009 Thiết kế web 2 3 75 15 57 3
17 MĐ801026 Hệ Quản trị CDSL 4 90 30 57 3
18 MĐ801022 Quản trị mạng Window 3 75 15 57 3
19 MĐ801027 An ninh mạng 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
II.4 Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
21 MĐ801028 Joomla 2 45 15 28 2
22 MĐ801029 Quản trị website 3 75 15 57 3
Tổng cộng 60 1440 421 964 55
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook