Traffic Count

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành  6480105
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đào tạo nguồn nhân lực lập trình các phần mềm nhúng trên các thiết bị di động (Smartphone, Tablet, iphone, ipad,… ), các vi xử lý-vi điều khiển trong các hệ thống công nghiệp, xe ô tô tự hành, thiết bị thông minh (smart devices), ngôi nhà thông minh (smart home).
 • Lắp đặt, quản trị một hệ thống máy tính:Lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán, sửa chữa được một máy tính đơn; Thiết kế, lắp đặt được một hệ thống mạng máy tính; Cài đặt được các phần mềm của hệ thống mạng máy tính;
 • Thiết kế, phát triển các hệ thống điều khiển số kết nối máy tính:Thiết kế được các giao diện điều khiển trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình; Thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp máy tính;
 • Phát triển các hệ thống nhúng cơ bản;
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Kiến thức cơ sở:

 • Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;
 • Sử dụng thành thạo máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể;
 • Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển ...
 • Áp dụng được các kiến thức về lập trình (lập trình C, lập trình VB, lập trình vi điều khiển bằng hợp ngữ,...) vào việc thiết kế các chương trình điều khiển đơn giản các mạch điện tử số;
 • Phân biệt được các thành phần cơ bản trong cấu trúc của một máy tính cụ thể;
 • Liệt kê và phân biệt được các thành phần cơ bản của mạng internet, mạng nội bộ, các router, các giao thức định tuyến ...

Kiến thức chuyên ngành:

 • Đọc được các bản vẽ mạch điện tử; Nhận diện chính xác và phân biệt được các linh kiện điện tử trên một bản vẽ cụ thể; Thực hiện được công việc mô phỏng các mạch số, mạch vi điều khiển bằng công cụ máy tính;
 • Ứng dụng được các kiến thức phần cứng vi điều khiển và các mạch điện tử số vào việc thiết kế các hệ thống điện tử thừa hành;
 • Vận dụng được các kiến thức lập trình vào việc thiết kế các giao diện điều khiển (trên máy tính) các hệ thống điện tử bên ngoài;
 • Phác họa được các giản đồ thuật toán vi điều khiển trong ứng dụng giao tiếp máy tính điều khiển các hệ thống điện tử bên ngoài;
 • Trình bày và ứng dụng được các nguyên tắc bảo mật vào việc bảo mật một hệ thống mạng máy tính cụ thể;
 • Phát triển được các hệ thống nhúng cơ bản dựa trên cơ sở kiến thức lập trình với các ngôn ngữ Verilog, VHDL …

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Lập trình ứng dụng trên điện thoại di động,  máy tính bảng, …
 • Lập trình nhúng trên các board mạch như board Arduino, STM32, Raspberry, …
 • Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm thiết kế điện tử;
 • Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, nguồn cấp điện, các mạch công suất, ... của một máy tính cụ thể;
 • Thiết kế và lắp ráp được các mạch điện tử cụ thể;
 • Lắp ráp, cài đặt được một máy tính đơn lẻ cũng như một mạng máy tính cụ thể; - Chẩn đoán và sửa chữa được một máy tính đơn; hoặc trên các thiết bị thông minh ( Smart phone, Máy tính bảng, ...)
 • Cài đặt được các phần mềm cho một máy tính đơn lẻ cũng như cho một mạng máy tính.;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể;
 • Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tử như: Orcad, Altium, Eagle, Proteus,...
 • Giải quyết công việc một cách độc lập;
 • Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả;
 • Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý;

Về thái độ:

 • Trung thực, cởi mở, thiện chí trong đạo đức chuyên môn;
 • Sẵn sàng phục vụ khách hàng;
 • Chấp nhận kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động nghề nghiệp;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng nội qui và các qui định ở nơi làm việc;
 • Tinh thần chia sẻ, hợp tác làm việc nhóm;
 • Sẵn sàng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng một cách liên tục.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Các công ty chuyên lập trình ứng dụng trên điện thoại di động;
 • Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị nhà thông minh, thiết bị thông minh, báo trộm, báo cháy thông minh, …
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì máy tính, mạng máy tính;
 • Các bộ phận quản trị mạng máy tính;
 • Các dây chuyền sản xuất có ứng dụng điều khiển tự động bằng máy tính.
 • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật máy tính;
Số lượng môn học, mô đun:
32
 
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
89tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1545giờ
Khối lượng lý thuyết:
721giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1168giờ
KT:
91giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1. Môn học cơ sở 35 735 313 385 37
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH501077 Ngôn ngữ lập trình 3 60 30 27 3
10 MH501109 Nhập môn công nghệ kỹ thuật máy tính 2 45 15 28 2
11 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
12 MH501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
13 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3 60 30 27 3
14 MĐ501079 Kỹ thuật số 4 90 30 56 4
15 MH501110 Quản trị mạng 3 60 30 27 3
16 MĐ501083 Thực tập Điện - Điện tử 2 60 0 56 4
17 MĐ501081 Thiết kế mạch điện tử 2 45 15 28 2
18 MĐ501074 Lý thuyết mạch 3 60 30 27 3
19 MH501078 An toàn điện 3 60 30 27 3
20 MH501084 Xử lý tín hiệu số (DSP) 2 30 28 0 2
II.2. Môn học chuyên môn 23 465 221 219 25
21 MĐ501082 Vi Điều khiển 3 60 30 27 3
22 MH501111 Hệ điều hành 2 45 15 28 2
23 MH501112 Thiết kế mạch tích hợp 2 30 28 0 2
24 MH501113 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động  3 60 30 27 3
25 MĐ501114 Sữa chữa laptop 3 60 30 27 3
26 MĐ501088 Đồ án môn học  2 60 0 56 4
27 MH501115 Truyền số liệu 2 30 28 0 2
28 MĐ501116 Thiết kế giao diện điều khiển 3 60 30 27 3
29 MĐ501086 IoT (Intenet of Things) 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
30 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học tốt nghiệp
II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
31 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học tốt nghiệp 5 120 30 84 6
32 MĐ501117 Kỹ thuật phần cứng máy tính  2 45 15 28 2
33 MĐ501118 Chuyên đề Kỹ thuật máy tính 3 75 15 56 4
Tổng cộng 90 1980 721 1168 91
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook