Traffic Count

Logistic

Mã ngành  6340113
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

Theo làn sóng toàn cầu hóa, Logistics ra đời, phát triển và dần trở thành công việc có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Đây cũng là lĩnh vực đầy mới mẻ và nhanh thăng tiến.

Logistics là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất. Từ đây suy ra, nhân viên Logistics sẽ là người phụ trách các công việc liên quan đến chuỗi các hoạt động nói trên. Nếu làm tốt Logistics thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển không hề nhỏ, điều đó đồng nghĩa với giá thành sản phẩm sẽ được hạ xuống từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và đem về nhiều lợi nhuận.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Cử nhân cao đẳng quản trị Logistics và chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics
 • Có khả năng thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, thực hiện chiến lược Logistics cho mọi loại hình doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn về ngành Logistics và chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng tác nghiệp và điều hành quản trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ Logistics.
 • Hiểu biết và thực hiện các thủ tục giao nhận, kiểm quan, thông quan hàng hóa quốc tế đúng luật pháp quốc gia và quốc tế trong hoạt động ngoại thương.
 • Hiểu và làm được các chứng từ liên quan tới hoạt động thanh toán quốc tế.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ thu gom hàng hóa, nghiệp vụ thuê vận tải và bảo hiểm, quản trị kho hàng, bến bãi container, phân phối, hệ thống thông tin,...
 • Khả năng Thiết kế, vận hành hành trình vận tải, lựa chọn chuỗi cung ứng, nghiệp vụ thu gom hàng hóa, chiến lược Logistics,
 • Lựa chọn phương án gia tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics trong và ngoài nước.
 • Có khả năng xử lý dữ liệu kinh tế trên Excell, word và các phần mềm ứng dụng khác.

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp, ứng xử tốt để tạo mỗi quan hệ xã hội tốt.
 • Phát triển mối quan hệ để phát triển thị trường.
 • Có thể sử dụng ngoại ngữ để đàm phán , thương lượng, báo giá với khách hàng quốc tế thông qua kênh thương mại điện tử.
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.

Về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thương mại.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên quản trị điều hành các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động  giao nhận hàng hóa bằng các phương tiện vận chuyển hiện có tại Việt nam,  chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ logistics
 • Chuyên viên tác nghiệp phòng kinh doanh quốc tế, phòng thu gom hàng, quản lý kho bãi, nhà xưởng,   cảng biển, sân bay, hãng tàu, hãng hàng không,...
Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
91tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1580giờ
Khối lượng lý thuyết:
752giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1175giờ
Thời gian đào tạo:
02năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/Môn học chung 21 435 157 255 23
2 MH51000 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 70 1580 595 920 65
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 26 530 250 254 26
8 MH502005
Kỹ năng mềm
2 45 15 28 2
 9 MH502006  Kinh tế vi mô 3  65  25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
12 MH502027 Kinh tế quốc tế 3 60 30 27 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
14 MH502028 Thống kê kinh doanh 3 60 30 27 3
15 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
16 MH502029 Logistics căn bản 3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 34 705 315 356 34
17 MH502034 Anh văn chuyên ngành Logistics  3 60 30 27 3
18 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
19 MH502036 Hệ thống thông tin logistics 3 60 30 27 3
20 MH502037 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
21 MH502038 Nghiệp vụ kinh doanh  xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
22 MH502039 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
23 MH502040 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 2 45 15 28 2
24 MH502041 Mô hình và hoạch định logistics 2 45 15 28 2
25 MH502042 Thực hành tổng hợp Logistics 3 75 15 57 3
26 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
27 MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
28 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
30 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
31 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng 85 2015 752 1175 88
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook