Traffic Count

Logistics Chất lượng cao

Mã ngành, nghề 6340113
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
Điều kiện

Kết quả học tập trung học phổ thông từ loại khá trở lên.

Chứng chỉ Anh văn từ bậc 1/6 hoặc tương đương.


Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Cử nhân cao đẳng quản trị Logistics và chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics

Có khả năng thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, thực hiện chiến lược Logistics cho mọi loại hình doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn về quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng tác nghiệp và điều hành quản trị, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong các loại hình tổ chức doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ Logistics.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ mua hàng, nghiệp vụ thuê vận tải và bảo hiểm, quản trị kho hàng, bến bãi container, phân phối, hệ thống thông tin,...
 • Thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng, nghiệp vụ thu mua, chiến lược Logistics,...
 • Đề xuất phương án gia tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu, tạo dựng thương hiệu,...

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp, đàm phán
 • Phát triển mối quan hệ
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.

Về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thương mại.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Cán bộ quản trị điều hành các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ logistics
 • Cán bộ tác nghiệp phòng kinh doanh quốc tế, phòng thu mua, mua hàng, quản lý kho bãi, nhà xưởng, cảng biển, sân bay, hãng tàu, hãng hàng không,...
Số lượng môn học, mô đun
34
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
98tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
555giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1690giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1329giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
2   MH510002  Tiếng Anh 2   3   60   21   36   3  
3   MH502002  Giáo dục chính trị   4   75   41   29   5  
4   MH502004  Pháp luật   2   30   18   10   2  
5   MH502001  Giáo dục thể chất   2   60   5   51   4  
6   MH502003  Giáo dục quốc phòng an ninh    4   75   36   35   4  
7   MĐ501001  Tin học   3   75   15   58   2  
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 79   1760   685   1001   74  
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 23 470 220 227 23
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9   MH502006  Kinh tế vi mô   3   65   25   37   3  
10   MH502007  Quản trị học   3   60   30   27   3  
11   MH502010  Marketing căn bản   3   60   30   27   3  
12   MH502027  Kinh tế quốc tế   3   60   30   27   3  
13   MH502009  Nguyên lý kế toán   3   60   30   27   3  
14   MH502028  Thống kê kinh doanh   3   60   30   27   3  
15   MH502029  Logistics căn bản   3   60   30   27   3  
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn   46   945   435   464   46  
16   MH502030  Tiếng Trung 1   3   60   30   27   3  
17   MH502031  Tiếng Trung 2   3   60   30   27   3  
18   MH502032  Tiếng Trung 3   3   60   30   27   3  
19   MH502033  Tiếng Trung thương mại   3   60   30   27   3  
20   MH502034  Anh văn chuyên ngành Logistics    3   60   30   27   3  
21   MH502035  Chuỗi cung ứng toàn cầu   3   60   30   27   3  
22   MH502036   Hệ thống thông tin logistics   3   60   30   27   3  
23   MH502037  Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu   3   60   30   27   3  
24   MH502038  Nghiệp vụ kinh doanh  xuất nhập khẩu   3   60   30   27   3  
25   MH502039  Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu   3   60   30   27   3  
26   MH502040  Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng   2   45   15   28   2  
27   MH502041  Mô hình và hoạch định logistics   2   45   15   28   2  
28   MH502042  Thực hành tổng hợp Logistics   3   75   15   57   3  
29   MĐ502043  Quảng cáo với Google Ads   3   60   30   27   3  
30   MĐ502044  Nghiệp vụ thủ tục hải quan   3   60   30   27   3  
31   MH502020  Thanh toán quốc tế   3   60   30   27   3  
II.3 Thực tập tốt nghiệp   5   225   0   225   0  
32   MH502024  Thực tập tốt nghiệp   5   225   0   225   0  
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp   5   120   30   85   5  
33   MH502045  Kinh doanh thương mại điện tử   2   45   15   28   2  
34   MH502046  Phân tích hiệu quả kinh doanh   3   75   15   57   3  
Tổng cộng: 100 2195 842 1256 97
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook