Traffic Count

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính.

Mã ngành 5480212
Trình độ đào tạo Trung cấp
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1.Mục tiêu đào tạo.

1.1.Mục tiêu chung:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về máy tính điện tử, mạng máy tính, một số thiết bị kỹ thuật số, trang thiết bị mạng, về Web, Internet và các bước thiêt kế mỹ thuật có trợ giúp của máy tính.

 - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để thiết kế, trang trí và sử dụng được một số phần mềm để giải quyết các bài toán thiết kế mỹ thuật ứng dụng có trợ giúp của máy tính trong lĩnh vực mỹ thuật và các hoạt động khác của đơn vị.

 - Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

- Chế bản điện tử được các ấn phẩm;

- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế đồ họa, phần mềm vẽ mỹ thuật;

- Thiết kế, xử lý và vẽ mỹ thuật được trên máy vi tính;

- Sử dụng được thiết bị cắt chữ vi tính, thiết bị xử lý ảnh kỹ thuật số; thiết kế mỹ thuật, giao diện Web; có khả năng khắc phục sự cố đơn giản về phần cứng và phần mềm máy tính; khai thác mạng.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể làm kỹ thuật viên công nghệ thông tin trình độ trung cấp chuyên nghiệp về vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, có khả làm việc trong các công ty, xí nghiệp có yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào mỹ thuật, đồ hoạ như các công ty quảng cáo, thiết kế Web... đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước.

 
Số lượng môn học, môdul:
22môn
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa
60tín chỉ
 
Khối lượng các môn học chung/đại cương
255giờ
Khối lượng các môn học môdul chuyên môn
1140giờ
Khối lượng lý thuyết
466giờ
Thực hành, thực tập thí nghiệm
873giờ
Kiểm tra:
56giờ
Thời gian khóa học:
1,5năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I.Các môn học chung/Đại cương 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
II.Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 48 1140 372 725 43
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 20 435 165 250 20
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng (Adobe photoshop) 4 90 30 56 4
16 MĐ801014 Thiết kế đồ họa (Adobe Illustrator) 4 90 30 56 4
17 MĐ801015 Biên tập chỉnh sửa phim (Adobe After) 3 60 30 27 3
18 MĐ801016 Xuất bản truyền thông (Adobe Indesign) 3 60 30 27 3
19 MĐ801017 Thiết kế bao bì 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
II.4 Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
21 MĐ801019 Đồ án chuyên ngành 3 60 30 27 3
22 MĐ801020 Kỹ thuật in 2 45 15 28 2
Tổng cộng 60 1395 466 873 56
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook