Traffic Count

Lập trình máy tính

Mã ngành   6480207
Trình độ đào tạo Cao đẳng - Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

      - Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

      - Đáp ứng được cho các doanh nghiệp gia công phần mềm;

      - Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

      - Tham gia được vào trong các dự án phát triển phần mềm với một trong những vai trò sau: lập trình front-end, lập trình back-end, lập trình ứng dụng di động, xử lý dữ liệu, thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng;

      - Có kỹ năng làm việc nhóm với các công cụ GIT, GIThub, Redmine, Jira, Bicbucket, nắm vững qui trình SCRUM, Waterfall;

     - Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn;

    - Giải thích được các kiến thức cơ bản về máy tính; Công nghệ thông tin (CNTT) và các thuật ngữ chuyên ngành;

    - Trình bày được các thông số về hệ điều hành, phần cứng, phần mềm máy tính; An ninh an toàn thông tin;

    - Trình bày được kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các phiên bản và tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Quy trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.

    - Trình bày được các kỹ thuật lập bảng khảo sát, bảng câu hỏi lấy yêu cầu từ khách hàng chuẩn bị cho xây dựng phần mềm ứng dụng;

    - Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế phần mềm;

    - Trình bày được phương pháp lập trình với các công nghệ tiên tiến (như .Net, Java,…);

    - Phân tích và lập nội dung các nhu cầu sử dụng dữ liệu của khách hàng trong việc lập báo cáo.

    - Trình bày được quy trình, phương thức phân tích và thiết kế ứng dụng trên thiết bị di động;

    - Mô tả được các thói quen sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của khách hàng;

   - Trình bày các kỹ thuật lập trình trên nền tảng thiết bị di động với các công nghệ tiên tiến (như Android, IOS,…);

     - Trình bày được phương pháp lập trình ứng dụng web;

     - Trình bày các kỹ thuật lập trình ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

    - Trình bày được quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử; Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm;

     - Trình bày được cách sử dụng dữ liệu kiểm thử, trường hợp kiểm thử phần mềm; Các giai đoạn kiểm thử, các hình thức kiểm thử phần mềm.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

      - Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;

      - Phát triển được hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng trên nền tảng;

      - Sử dụng được các công cụ, kỹ thuật phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng trên thiết bị di động;

      - Sử dụng được các công cụ lập trình trên nền tảng di động; Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng trên nền tảng di động;

      - Sử dụng được các công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện web;

       - Lập trình được ứng dụng web trên nền máy tính và thiết bị di động;

      - Sử dụng được các công cụ hỗ trợ triển khai ứng dụng web;

      - Quản trị được website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

      - Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế.

Kỹ năng mềm:

      - Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng;

      - Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

      - Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

      - Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

      - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;

      - Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;

      - Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

       - Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

  • Lập trình cơ sở dữ liệu;
  • Phát triển phần mềm;
  • Lập trình trên thiết bị di động;
  • Lập trình Web;
  • Kiểm thử phần mềm;
  • Dịch vụ khách hàng.

      - Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy;

      - Cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước;

      - Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ thông;

      - Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.

Số lượng môn học, mô đun:
30môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học:
88tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1500giờ
Khối lượng lý thuyết:
737giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1113giờ
Kiểm tra:
85giờ.
Thời gian đào tạo:
02năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1 Môn học cơ sở  28 570 267 275 28
8 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
9 MH501004 Cơ sở dữ liệu  3 45 42 0 3
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
11 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
16 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  29 570 298 243 29
17 MĐ501143 Lập trình PHP cơ bản 3 60 30 27 3
18 MĐ501144 Lập trình server cho Android 3 60 30 27 3
19 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30 28 0 2
20 MĐ501145 Lập trình Android cơ bản 3 60 30 27 3
21 MĐ501146 Lập trình Android nâng cao 3 60 30 27 3
22 MĐ501147 Lập trình đa nền tảng trên di động 3 60 30 27 3
23 MĐ501148 Android Networking 3 60 30 27 3
24 MĐ501149 Thiết kế giao diện trên Android nâng cao 3 60 30 27 3
25 MĐ501049 Công nghệ kiểm thử ứng dụng 3 60 30 27 3
26 MĐ501151 Lập trình web với Java Spring 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
27 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế          
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 255 0 225 0
28 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Học phần thay thế 5 135 15 115 5
29 MĐ501152 Lập Trình Game 2D 3 75 15 57 3
30 MĐ501153 Lập Trình Ứng Dụng Mobile Với Dark và Flutter 2 60 0 58 2
Tổng cộng 90 1935 737 1113 85
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook