Traffic Count

Thiết kế trang web

Mã ngành 5480215
Trình độ đào tạo Trung cấp
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1.Mục tiêu chung:

- Trình bày được các kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.

- Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế được các ấn phẩm trang trí các sản phẩm thương mại như: Quảng cáo, nhãn hiệu sản phẩm.

- Thiết kế lập trình web tĩnh và động, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web.

- Thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh

- Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại các Công ty chuyên về xử lý đồ họa, thiết kế và lập trình web; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm một cách hiệu quả

 
Số lượng môn học, môdul:
22môn
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa:
60tín chỉ
 
Khối lượng các môn học chung/đại cương:
255giờ
Khối lượng các môn học môdul chuyên môn:
1185giờ
Khối lượng lý thuyết
421giờ
Thực hành, thực tập thí nghiệm
964giờ
Kiểm tra:
55giờ
Thời gian khóa học:
1,5năm
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung/Đại cương 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 1 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
II. Các môn học chuyên môn 48 1185 327 816 42
II. 1 Môn học, mô đun cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II. 2 Môn học, mô đun chuyên môn 20 465 135 311 19
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng
(Adobe Photoshop)
4 90 30 56 4
16 MĐ801009 Thiết kế web 2 3 75 15 57 3
17 MĐ801026 Hệ Quản trị CSDL 4 90 30 57 3
18 MĐ801030 Lập trình PHP 1 3 75 15 57 3
19 MĐ801031 Lập trình PHP 2 3 75 15 57 3
II. 3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
II. 4 Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
21 MĐ801028 Joomla 2 45 15 28 2
22 MĐ801029 Quản trị website 3 75 15 57 3
Tổng cộng 60 1440 421 964 55
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook