Traffic Count

Hệ thống thông tin

Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Chương trình đào tạo được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực Hệ thống thông tin, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin dựa trên máy tính, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội.
 • Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, những thành tựu mới nhất của ngành hệ thống thông tin; các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống, những kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát triển khả năng tư duy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

 • PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và lĩnh vực CNTT.

 •  PO2. Có khả năng tìm hiểu, giải quyết vấn đề và thực hiện những nhiệm vụ cơ bản thuộc lĩnh vực CNTT. Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

 •  PO3. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khởi nghiệp và sử dụng tiếng anh phục vụ học tập và phát triển nghề nghiệp.

 •  PO4. Có sức khỏe, đạo đức tốt và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, cộng đồng.

 •  PO5. Phân tích và sử dụng được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle; Lập trình bằng các ngôn ngữ C#, Java, PHP, Python.

 •  PO6. Phân thiết và thiết kế được hệ thống thông tin.

 •  PO7. Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng; Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

 •  PO8. Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server; Xây dựng được một ứng dụng có tích hợp cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau của cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng.
 • Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành. Giảng dạy công nghệ thông tin tại trường phổ thông.
 • Cán bộ quản lý dự án, quản trị viên cơ sở dữ liệu.
 • Làm việc được với vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc lập trình viên trong công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin.
 
Số lượng môn học, mô đun:
31môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
90tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1530giờ
Khối lượng lý thuyết
769giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
1109giờ
Kiểm tra
87giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn 69 1530 612 854 64
II.1 Môn học cơ sở 28 570 267 275 28
8 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 95 30 56 4
9 MH501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 0 4
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
11 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 56 3
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
16 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn 31 630 300 299 31
17 MĐ501062 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 3 60 30 27 3
18 MĐ501063 Lập trình .NET 1 3 60 30 27 3
19 MĐ501064 Lập trình .NET 2 3 60 30 27 3
20 MĐ501065 Lập trình .NET 3 3 60 30 27 3
21 MĐ501066 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 2 45 15 28 2
22 MĐ501067 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 2 45 15 28 2
23 MĐ501050 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 3 60 30 27 3
24 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 3
25 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 3
26 MĐ501047 Lập trình PHP 3 3 60 30 27 3
27 MĐ501068 Lập trình Python 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
30 MĐ501069 Ứng dụng .NET 3 60 30 27 3
31 MĐ501070 Ứng dụng Python 2 45 15 28 2
Tổng cộng 87 1965 769 1109 87
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook