Traffic Count

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Mã ngành 6510312
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
  • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thiết bị điện tử, các thiết bị thông minh trong ứng dụng IoT (Internet of Things), đồng thời có khả năng tổ chức, quản lý một hệ thống IoT của doanh nghiệp;  hệ thống nhà thông minh (smart home), các hệ thống chống trộm, báo cháy thông minh,…
  • Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bi liên quan lĩnh vực IoT, nhà thông minh, hệ thống giám sát thông minh, …
  • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
  • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: 

  • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Nhập môn Điện tử viễn thông, Lý thuyết mạch, Điện tử cơ bản, Kỹ thuật lập trình cơ bản, An toàn điện, Kỹ thuật số, Đo lường & cảm biến, Thiết kế mạch điện tử, Vi điều khiển, Cấu trúc máy tính, Thực tập Điện – Điện tử, Xử lý tín hiệu số, …
  • Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển; thiết bị điện tử thông minh (IoT).
  • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint; Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
  • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch.
  • Đọc được các bản vẽ mạch điện, bản vẽ nguyên lý hệ thống ứng dụng IoT.
  • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
  • Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

  • Thiết kế và thi công được thiết bị thu thập dự liệu IoT, các thiết bị thu phát vô tuyến như micro không dây, báo trộm, báo cháy(có dây hoặc không dây), ...;
  • Lắp đặt các thiết bị nhà thông minh (Smart home), Thiết bị văn phòng thông minh (Smart Building) , thiết bị IoT; Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng được một số thiết bị hệ thống điện tử - viễn thông.
  • Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng một trong các phần mềm thiết kế điện tử như OrCad, Altium, MultiSim, Eagle, Proteus, ...
  • Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử tương tự và số;

Kỹ năng mềm:

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
  • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
  • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
  • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

  • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
  • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
  • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
  • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử thông minh; thiết bị thông minh (smart devices), nhà thông minh (smart home), …
  • Các bộ phận bảo hành, bảo trì thiết bị điện tử thông minh ứng dụng IoT; camera quan sát, thiết bị báo trộm, báo cháy thông minh.
  • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị IoT trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;
  • Các bộ phận thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống mạng viễn thông và dịch vụ internet;
  • Các cơ quan nhà nước về thông tin - truyền thông.
  • Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

Số lượng môn học, mô đun:
32môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
89tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
435giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:
1545giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm:
1168giờ
Khối lượng lý thuyết:
721giờ
KT:
91giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
I. Các môn học chuyên môn
II.1. Môn học cơ sở 35 735 313 385 37
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501074 Lý thuyết mạch 3 60 30 27 3
10 MH501075 Nhập môn Điện tử Viễn thông 2 45 15 28 2
11 MĐ501076 Điện tử cơ bản  3 60 30 27 3
12 MĐ501077 Ngôn ngữ lập trình 3 60 30 27 3
13 MH501078 An toàn điện  3 60 30 27 3
14 MĐ501079 Kỹ thuật số 4 90 30 56 4
15 MĐ501080 Đo lường điện & cảm biến 3 60 30 27 3
16 MĐ501081 Thiết kế mạch điện tử 2 45 15 28 2
17 MĐ501082 Vi điều khiển 3 60 30 27 3
18 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
19 MĐ501083 Thực tập Điện - Điện tử  2 60 0 56 4
20 MH501084 Xử lý tín hiệu số (DSP)  2 30 28 0 2
II.2. Môn học chuyên môn 23 465 221 219 25
21 MH501085 Truyền dẫn số 2 30 28 0 2
22 MĐ501086 IoT(Internet of Things)  3 60 30 27 3
23 MH501087 Thông tin quang 2 30 28 0 2
24 MĐ501088 Đồ án môn học 2 60 0 56 4
25 MĐ501089 Chuyên đề 1 3 60 30 27 3
26 MĐ501091 Thiết bị đầu cuối 3 60 30 27 3
27 MH501092 Thông tin di động 3 60 30 27 3
28 MH501093 Lập trình ứng dụng cho Mobile 3 60 30 27 3
29 MH501094 Mạng & dịch vụ Internet 2 45 15 28 2
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
30 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp/Môn học tốt nghiệp          
II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
31 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học tốt nghiệp 5 120 30 84 6
32 MĐ501095 Phát triển ứng dụng trên nền di động 2 45 15 28 2
33 MĐ501090 Chuyên đề 2 3 75 15 56 4
Tổng cộng 92 1980 721 1168 91
 
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook