Traffic Count

Quản trị mạng máy tính

Mã ngành 5340302
Trình độ đào tạo Trung Cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Văn, Sử, Lý)
Thời gian đào tạo 2,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, về nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính; về các phương thức, biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng; Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Đảm bảo an toàn và bảo trì được hệ thống mạng máy tính
 • Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Khả năng thiết lập, cấu hình và quản trị hệ thống mạng.
 • Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm và thiết bị  hỗ trợ thiết lập hệ thống an ninh mạng tại các DN nhỏ và trung bình
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống an ninh mạng.

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên quản trị viên hệ thống/quản trị viên hạ tầng mạng cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, nước ngoài;
 • Kỹ thuật viên vận hành hệ thống mạng cho doanh nghiệp;
 • Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước và  daonh nghiệp.
 • Các kỹ thuật viên mạng, kỹ thuật viên tin học, sữa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.
Số lượng môn học, mô đun
22môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
60tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
255giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1155giờ
Khối lượng lý thuyết
451giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
903giờ
Kiểm tra
56giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
II. Các môn học chuyên môn 48 1155 357 755 43
II.1 Môn học cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II.2 Môn học chuyên môn 20 450 150 280 20
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng
(Adobe photoshop)
4 90 30 56 4
16 MĐ801021 Quản trị mạng Window  3 75 15 57 3
17 MĐ801022 Truyền thông hợp nhất 4 90 30 56 4
18 MĐ801023 Hệ điều hành Linux 3 75 15 57 3
19 MĐ801024 Quản trị hệ thống Web Server
và Mail Server
3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp 5 105 45 55 5
21 MĐ801025 Quản trị mạng Linux 3 60 30 27 3
22 MĐ801019 Đồ án chuyên ngành 2 45 15 28 2
Tổng cộng 60 1410 451 903 56
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook