Traffic Count

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Mã ngành 6510312
Trình độ đào tạo Cao đẳng (liên thông) – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 1 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; 
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật máy tính; 
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; 
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Kỹ thuật số, Thông tin Quang, Xử lý tín hiệu số(DSP), Thông tin Di động, IoT(Internet of Things), Thiết kế
 • giao diện Điều khiển, …
 • Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển; thiết bị điện tử
 • thông minh (IoT).
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint; Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch.
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Thiết kế và thi công được thiết bị thu thập dự liệu IoT, các thiết bị thu phát vô tuyến như micro không dây, báo trộm, báo cháy(có dây hoặc không dây), ...;
 • Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng được một số thiết bị (phần cứng và phần mềm) và hệ thống điện tử - viễn thông (Thông tin Quang,
 • Mạng Đi động), tổng đài IP; lắp đặt các thiết bị nhà thông minh (Smart home), Thiết bị văn phòng thông minh (Smart Building) , thiết bị IoT.
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử tương tự và số;
 • Kỹ năng mềm
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính; 
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể; 
 • Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tử như: Orcad, Eagle, Proteus,... 
 • Giải quyết công việc một cách độc lập; 
 • Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả; 
 • Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý,...;

Về thái độ: 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử thông minh ứng dụng IoT; thiết bị thông minh (smart devices), nhà thông minh (smart home), …
 • Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử ứng dụng IoT; 
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì thiết bị điện tử thông minh ứng dụng IoT; 
 • Các bộ phận thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống mạng viễn thông và dịch vụ internet; 
 • Các cơ quan nhà nước về thông tin - truyền thông.
 • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị IoT trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;
 • Tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
Số lượng môn học, mô đun
20môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
46tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
180giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
915giờ
Khối lượng lý thuyết
325giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
724giờ
KT
46giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107 10
1 MH602002 Giáo dục Chính trị 2 2 45 26 16 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
4 MH602004 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14 1
5 MĐ601001 Tin học 2 1 30 0 29 1
6 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
II. Các môn học chuyên môn 27 555 247 278 30
II.1. Môn học cơ sở 12 255 101 140 14
7 MH601038 Nhập môn công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông 2 45 15 28 2
8 MĐ601039 Ngôn ngữ lập trình 3 60 30 27 3
9 MH601040 Cấu trúc máy tính 2 30 28 0 2
10 MĐ601041 Thực tập Điện - Điện tử 3 90 0 85 5
11 MĐ601042 Xử lý tín hiệu số(DSP) 2 30 28 0 2
II.2. Môn học chuyên môn 15 300 146 138 16
12 MĐ601043 IoT(Internet of Things)  3 75 15 56 4
13 MĐ601044 Truyền dẫn số 2 45 15 28 2
14 MĐ601045 Chuyên đề 1  3 60 30 27 3
15 MĐ601047 Lập trình ứng dụng cho Mobile 3 60 30 27 3
16 MĐ601048 Mạng & dịch vụ Internet 2 30 28 0 2
17 MĐ601049 Thiết bị đầu cuối 2 30 28 0 2
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
18 MĐ601011 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp/Môn học tốt nghiệp
II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
19 MĐ601012 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học tốt nghiệp 5 135 15 114 6
20 MĐ601050 Phát triển ứng dụng trên nền di động 3 75 15 56 4
21 MĐ601046 Chuyên đề 2  2 60 0 58 2
Tổng cộng 46 1095 325 724 46
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook