Traffic Count

Top Banner

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM đã trải qua gần10 xây dựng và phát triển, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên trường Cao đẳng công nghệ thông tin TP.HCM và các học viên có nhu cầu. Hàng năm, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đã đào tạo và cấp hàng nghìn chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên và học viên. Góp phần nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên nhà trường, cho đội ngũ cán bộ tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Chức năng

Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
1 Cung cấp tài liệu học tập môn tiếng anh cho SV 
2 Cung cấp điểm môn học tiếng anh cho SV 
3 Tổ chức thi Anh văn đầu ra cho SV  trường
- Thông báo lớp ôn tâp
- Tiếp nhân hồ sơ
- Tổ chức lớp ôn
- Tổ chức lớp thi 
4 Tổ chức Ôn và Thi tin học căn bản cho SV  trong và ngoài trường
- Thông báo lớp ôn tâp
- Tiếp nhân hồ sơ
- Tổ chức lớp ôn
- Tổ chức lớp thi 
5 Giải đáp các thắc mắc chuẩn đầu ra cho SV 
6 Giải đáp các thắc mắc về môn Tiếng Anh của SV 

 

Tải file phía dưới

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TT NN-TH.docx

Cán bộ phụ trách
....
.....
....
Thông tin liên hệ
 •  Địa chỉ

  Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
 •  Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  ...
 •  Email:

  ...
 •  Điện thoaị:

  028. 38605004 (Bấm số nội bộ: 104)
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook