Traffic Count

Thông báo danh sách SV thi kỹ năng nói và kỹ năng nghe, đọc, viết AVDR đợt 4 - 12/2023

HSSV xem Thông báo danh sách SV thi kỹ năng nói và kỹ năng nghe, đọc, viết AVDR đợt 4 - 12/2023 tại đường link dưới này:

Danh sách SV thi kỹ năng nói

Xem và tải về: - DS SV thi ky nang noi_AVDR_Dot 4_12.23.pdf

Danh sách SV thi kỹ năng nghe, đọc, viết

Xem và tải về: - DS SV thi ky nang nghe doc viet_AVDR_Dot 4_12.23.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook