Traffic Count

Thông báo Thời khóa biểu, lịch thi và danh sách đăng ký thi Anh văn đầu ra đợt 4 - 12/2023

HSSV xem Thông báo Thời khóa biểu, lịch thi và danh sách đăng ký thi AVDR đợt 4 tại đường link dưới này:

Thời khóa biểu AVDR

Xem và tải về: - TKB AVDR Dot 4 - 12.2023.pdf

Lịch thi AVDR

Xem và tải về: - Lich thi AVDR Dot 4-2023.pdf

Danh sách SV đăng ký thi AVDR

Xem và tải về: - Danh sách SV đăng ký AVDR Đợt 4 - 12.2023.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook