Traffic Count

Thông báo kết quả dự thi anh văn đầu ra nội bộ đợt 4 năm học 2023

HSSV xem Thông báo kết quả dự thi anh văn đầu ra nội bộ đợt 4 năm học 2023 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - Ket qua thi AVDR_Dot 4_12.2023.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook