Traffic Count

Thiết kế đồ họa

Mã ngành 6210402
Trình độ đào tạo Cao đẳng (liên thông) – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 1 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; 
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng tự học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa nói riêng;
 • Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông tĩnh và động, đáp ứng nhu cầu của thiết kế đồ họa.

Về kỹ năng:

 • Kỹ năng cứng
 • Có kỹ năng xây dựng layout, kịch bản;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa tĩnh và động, các phần mềm thiết kế đồ họa  2D và 3D.

Kỹ năng mềm

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ: 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, hòa đồng, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên trong lĩnh vực đồ họa thiết kế, xử lý ảnh như: thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, dàn trang, xử lý ảnh, giao diện Web;
 • Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế động 2D
 • Chuyên viên biên tập phim và âm thanh;
 • Chuyên viên thiết kế phối cảnh, dựng mô hình 3D.
 
Số lượng môn học, mô đun
15môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
36tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
180giờ 
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
675giờ
Khối lượng lý thuyết
263giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
560giờ
Kiểm tra
32giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107 10
1 MH602002 Giáo dục Chính trị 2 2 45 26 16 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
4 MH602004 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14 1
5 MĐ601001 Tin học 2 1 30 0 29 1
6 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
II. Các môn học chuyên môn 2 30 20 8 2
7 MH601005 Màu sắc 2 30 20 8 2
II.2 Môn học chuyên môn 15 315 135 165 15
8 MĐ601006 Thiết kế chuyển động 2D  3 60 30 27 3
9 MĐ601007 Thiết kế 3D  3 60 30 27 3
10 MĐ601008 Kỹ xảo điện ảnh 3 60 30 27 3
11 MĐ601009 Nghệ thuật chữ 3 60 30 27 3
12 MĐ601010 Đồ án chuyên ngành 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
13 MĐ601011 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225  0 225 0
14 MĐ601012 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
15 MĐ601013 Thiết kế phối cảnh 3D 3 60 30 27 3
16 MĐ601014 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo 2 45 15 28 2
Tổng cộng 36 855 263 560 32
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook