Traffic Count

Tin học ứng dụng

Mã ngành 5480205
Trình độ đào tạo Trung cấp + Văn hóa 4 môn (Toán, Văn, Sử, Lý)
Thời gian đào tạo 2,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; 
Đáp ứng được cho các doanh nghiệp về mạng máy tính, phân tích hệ thống thông tin, đồ họa, thiết kế và lập trình web.
Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học; 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.

Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.

Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý.

Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

Có khả năng liên thông cao đẳng, đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

Khả năng phán đoán lỗi về thiết bị hay lỗi phần mềm.

Kỹ năng tư duy tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;

Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các phần mểm hỗ trợ mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;

Kỹ năng mềm

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ: 

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;

Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;

Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

Hợp tác, thân thiện giúp đỡ bạn bè.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Kỹ thuật viên ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan đơn vị nhà nước và doanh nghiệp.

Các kỹ thuật viên tin học, sữa chữa phần cứng – phần mềm, thiết lập và cài đặt các ứng dụng, bảo trì các loại máy tính.

Kỹ thuật viên quản trị nội dung webiste cho doanh nghiệp.

 
Số lượng môn học, mô đun
22môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
60tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
255giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
1185giờ
Khối lượng lý thuyết
421giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
964giờ
Kiểm tra
55giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I.Các môn học chung/Đại cương 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 1 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2heade 45 15 28 2
II.Các môn học chuyên môn 48 1185 327 816 42
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 20 465 135 311 19
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop) 4 90 30 56 4
16 MĐ801009 Thiết kế web 2 3 75 15 57 3
17 MĐ801026 Hệ Quản trị CDSL 4 90 30 57 3
18 MĐ801022 Quản trị mạng Window 3 75 15 57 3
19 MĐ801027 An ninh mạng 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225   225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225   225 0
II.4 Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
21 MĐ801028 Joomla 2 45 15 28 2
22 MĐ801029 Quản trị website 3 75 15 57 3
Tổng cộng 60 1440 421 964 55
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook