Traffic Count

Logistics

Mã ngành 6340113
Trình độ đào tạo Cao đẳng (Liên thông )- Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 1 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
 • Cử nhân cao đẳng quản trị Logistics và chuỗi cung ứng có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh
 • nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics
 • Có khả năng thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, thực hiện chiến lược Logistics cho mọi loại hình doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: 

 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn về ngành Logistics và chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng tác nghiệp và điều hành quản trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ Logistics.
 • Hiểu biết và thực hiện các thủ tục giao nhận, kiểm quan, thông quan hàng hóa quốc tế đúng luật pháp quốc gia và quốc tế trong hoạt động ngoại thương.
 • Hiểu và làm được các chứng từ liên quan tới hoạt động thanh toán quốc tế.

Về kỹ năng: 

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ thu gom hàng hóa, nghiệp vụ thuê vận tải và bảo hiểm, quản trị kho hàng, bến bãi container, phân phối, hệ thống thông tin,...
 • Khả năng Thiết kế, vận hành hành trình vận tải, lựa chọn chuỗi cung ứng, nghiệp vụ thu gom hàng hóa, chiến lược Logistics,
 • Lựa chọn phương án gia tăng giá trị của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics trong và ngoài nước.
 • Có khả năng xử lý dữ liệu kinh tế trên Excell, word và các phần mềm ứng dụng khác.

Kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp, ứng xử tốt để tạo mỗi quan hệ xã hội tốt.
 • Phát triển mối quan hệ để phát triển thị trường.
 • Có thể sử dụng ngoại ngữ để đàm phán , thương lượng, báo giá với khách hàng quốc tế thông qua kênh thương mại điện tử.
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.

Về thái độ: 

 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm; 
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh thương mại. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên quản trị điều hành các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động  giao nhận hàng hóa bằng các phương tiện vận chuyển hiện có tại Việt nam,  chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ logistics
 • Chuyên viên tác nghiệp phòng kinh doanh quốc tế, phòng thu gom hàng, quản lý kho bãi, nhà xưởng,   cảng biển, sân bay, hãng tàu, hãng hàng không,...
 
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107 10
1 MH602002
Giáo dục chính trị 2
2 45 26 16 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14 1
5 MĐ501001 Tin học 2 1 30 0 29 1
6
MH610001
Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
II. Các môn học chuyên môn 53 1230 435 747 48
II.1 Môn học cơ sở 9 180 90 81 9
7 MH602005 Logistics căn bản 3 60 30 27 3
8 MH602006 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
9 MH602007 Kinh tế quốc tế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn 34 705 315 356 34
10 MH602008 Anh văn chuyên ngành Logistics 3 60 30 27 3
11 MH602009 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
12 MH602010 Hệ thống thông tin logistics 3 60 30 27 3
13 MH602011 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
14 MH602012 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
15 MH602013 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
16 MH602014 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 2 45 15 28 2
17 MH602015 Mô hình và hoạch định logistics 2 45 15 28 2
18 MH602016 Thực hành tổng hợp Logistics 3 75 15 57 3
19 MH602017 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
20 MH602018 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
21 MH602019 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH602020  Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
30 MH602021 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
31 MH602022
Phân tích hiệu quả kinh doanh  3 75 15 57 3
Tổng cộng 62 1410 498 854 58
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook