Traffic Count

Quan cảnh toàn trường

Sở hữu 9 ha đất và phòng học 14.000 m2 và phòng thực hiện mới xây dựng khang trang bên công viên Đầm sen thành phố Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ bán viên có kinh nghiệm, trường tự hào nằm trong số rất ít trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay ở Việt Nam.
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook