Free Blog Counter

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành 5480102
Trình độ đào tạo Trung cấp
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook