Traffic Count

Quản trị mạng máy tính.

Mã ngành 5480209
Trình độ đào tạo Trung cấp
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook