Traffic Count

Thông báo học lại HK 2B năm 2020-2021

 

                Khoa CNTT-ĐT thông báo đến toàn thể HSSV hệ Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng và hệ Trung cấp về việc đăng ký mở các học phần chưa đạt cho HS-SV như sau:

  • HSSV viên kiểm tra lại điểm kết quả học tập của mình tại website  www.itc.edu.vn  để biết những học phần chưa đạt. Và HSSV phải đăng ký học lại những học phần chưa đạt.
  • Đối tượng đăng ký xin mở lớp học lại:
   • Hệ Cao đẳng: ưu tiên các HSSV khóa cũ ( < khóa 19).  
   • Hệ Liên thông Cao đẳng
   • Hệ Trung cấp
 • Học sinh - Sinh viên  đăng ký xin mở lớp học lại tại khoa CNTT-ĐT ( lầu 2-khu A)
 • Thời gian đăng ký: từ 01/04/2021-12/04/2021.
  • Các học phần HSSV đăng ký không đủ số lượng (< 20SV) khoa CNTT-ĐT sẽ làm tờ trình gửi BGH xét duyệt và thông báo trên web trường/khoa và thời khóa biểu học cụ thể sau.
 • Sau khi có TKB các lớp học lại, HSSV phải đăng ký học phần tại phòng Đào tạođóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính.

Mọi thắc mắc HSSV vui lòng liên hệ Văn Phòng Khoa CNTT –ĐT (lầu 2- khu A) để được hỗ trợ.

 

                                                                                                                                             TM. KHOA CNTT-ĐT

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook