Traffic Count

Thông báo kết quả HSSV dự thi Anh văn đầu ra nội bộ tháng 09 năm 2022

Kết quả HSSV dự thi Anh văn đầu ra nội bộ tháng 09 năm 2022, (ngày thi 01/10/2022)

Học sinh, Sinh viên xem kết quả thi tại danh sách dưới đây:

ket qua thi AVDV.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook