Traffic Count

Kế hoạch sinh hoạt công dân và Việc làm cuối khóa năm 2020

Ngày 24/10/2020 Nhà trường tổ chức Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa năm 2020 cho Khóa 18.

Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cho các bạn để tham gia đầy đủ. Hoạt động này là bắt buộc trước khi tốt nghiệp (theo Quy chế của Bộ LĐTBXH), HSSV khóa 18 tham gia hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Thời gian: Từ 7g30 ngày 24/10/2020 (thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường lầu 8 (A.801).

Nội dung: xem đầy đủ kế hoạch tại đây: KH_sinhhoatCDcuoikhoa_2020

1. Những vấn đề cơ bản liên quan đến Lao động, thị trường lao động, việc làm.

2. Giới thiệu việc làm do các Doanh nghiệp thực hiện tuyển dụng.

Lưu ý: Để giúp các bạn bổ sung hồ sơ xin việc, xác nhận nợ môn để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, HSSV đăng kí cấp Giấy xác nhận hoàn thành khóa học, tạm hoãn NVQS... qua email: phong.ctsv@itc.edu.vn hoặc https://bitly.com.vn/INCwM

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook