Traffic Count

Mời nhận áo thể dục khóa 20 đợt 2,3

THÔNG BÁO

(Về đồng phục thể dục của nhà trường)

Tuần qua do số lượng size (kích cỡ áo) của đợt áo lần 1 không đủ nên Phòng CTSV xin cáo lỗi vì nhiều bạn xuống hỏi mà chưa có đồ để giao.

Nay, Phòng Công tác Sinh viên mời các bạn sinh viên đã đóng tiền mua áo ghé Phòng CTSV để nhận vào giờ làm việc trong tuần (khi đi mang theo Biên lai).

Thời gian cụ thể: Sáng từ 8g00 đến 11g30. Chiều từ 13g30 đến 16g00.

Phòng Công tác sinh viên lầu 1 dãy nhà A.

Lưu ý: Nhà trường chỉ triển khai phát hành đồng phục vào đầu năm học nên các bạn tranh thủ đăng kí và đóng tiền tại Phòng Kế hoạch tài chính (phòng đối diện) sau đó cầm Biên lại qua Phòng Công tác sinh viên nhận.

Mọi thắc mắc liên quan HSSV vui lòng liên hệ, thắc mắc trực tiếp với Phòng Công tác sinh viên vào giờ làm việc hoặc qua điện thoại: 0283 9733516, hộp thư: phong.ctsv@itc.edu.vn.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook