Traffic Count

Thông báo nhận thẻ học sinh, sinh viên cho khóa 20 đợt 3

THÔNG BÁO NHẬN THẺ HSSV KHÓA 20 - ĐỢT 3

Phòng Công tác Sinh viên thông báo toàn thể sinh viên khóa 20 – Đợt 03 về việc nhận thẻ sinh viên cụ thể như sau TB_nhantheSV_K20dot3:

 1. Đối tượng nhận thẻ: Sinh viên khóa 20 – Đợt 03
 2. Thời gian nhận thẻ:
 • Thời gian: bắt đầu nhận thẻ từ ngày 28/09/2020.
 • Sáng: 7h30 đến 11h30
 • Chiều: 13h30 đến 16h00
 1. Địa điểm nhận thẻ:
 • Lầu 1 - Phòng Công tác Sinh viên.

Lưu ý:

 • Sinh viên trực tiếp lên nhận thẻ và mang theo Chứng minh nhân dân, biên lai thu ảnh 2x3.
 • Sinh viên vui lòng đến nhận thẻ đúng thời gian đã thông báo.
 • Một số Sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã có thẻ nhưng vẫn chưa nộp ảnh 2x3, đề nghị Sinh viên nhanh chóng nộp ảnh 2x3 để phòng Công tác Sinh viên hoàn thành cấp thẻ Sinh viên DS_nhantheSVK20_dot3-1
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook