Traffic Count

Thông báo Về chương trình cho Sinh viên mượn máy tính năm 2022 của Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu)

Quỹ Dariu triển khai dự án “Quỹ máy tính – Bank of Laptops” hỗ trợ hơn 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt được mượn máy tính xách tay (laptop) để duy trì và cải thiện thành tích học tập, nâng cao kỹ năng công nghệ số. Riêng Trường ta đã gởi 03 hồ sơ và được xét duyệt 02 hồ sơ mượn máy tính thành công.

Năm 2022 này, Quỹ Dariu có kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình với quy mô hỗ trợ khoảng 100 máy tính cho sinh viên đáp ứng tiêu chí dự án mượn thiết bị học tập tại Tp.HCM và khu vực lân cận.

Nội dung cụ thể như sau:

 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook