Traffic Count

Thông báo về việc đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm học 2022 - 2023 lần thứ 4

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13 tháng 06 năm 2014; Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Theo Thông báo số 3920/TB-BHXH ngày 21/7/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình đóng bảo hiểm y tế của Học sinh, Sinh viên (HSSV) tại trường; để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi về tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho HSSV, Ban Giám hiệu Nhà Trường đề nghị HSSV thực hiện việc đóng BHYT, cụ thể như sau:

 1.  Đối với HSSV khóa 21: Đóng cho năm 2023.
 • Thời gian nộp tiền: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/12/ 2022.
 • Mức thu:    - Bảo hiểm Y tế :             563,220đ


 - Bảo hiểm Tai nạn:          45,000đ

        Tổng số tiền phải nộp:  608,220đ

Bằng chữ: Sáu trăm lẻ tám ngàn hai trăm hai mươi đồng.

 1. Đối với HSSV khóa 22: Đóng cho năm 2023.
 • Thời gian nộp tiền: Từ ngày 10/11 đến hết ngày 10/12/ 2022.
 • Mức thu:  - Bảo hiểm Y tế năm 2023       :  563,220đ


- Bảo hiểm Tai nạn 2023           :  45,000đ

               Tổng số tiền phải nộp     : 608,220đ

                          Bằng chữ: Sáu trăm lẻ tám ngàn hai trăm hai mươi đồng.

 

 1. Địa điểm và hình thức đóng tiền: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp.
 • Nộp trực tiếp: Phòng Kế hoạch Tài chính (lầu 1 – dãy A)
  • Chuyển khoản:
 • Tên TK: Trường CĐ CNTT TP.HCM.        Số TK: 98283888.
 • Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Phòng Giao dịch Thủ Thiêm – TP. Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: HSSV đã có thẻ BHYT (theo diện nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn…) tại địa phương còn hạn sử dụng thì không phải đóng BHYT tại trường, chỉ photo thẻ BHYT nộp cho nhân viên Y tế tại Phòng Công tác sinh viên (lầu 1 dãy A) trước ngày 01/12/2022, hoặc chụp lại thẻ BHYT gửi qua số zalo: 0986570376 (cô Hà).

Nhà trường yêu cầu tất cả HSSV thực hiện đúng các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Sau ngày 10/12/2022, Nhà trường sẽ chốt danh sách và nộp toàn bộ chi phí thu hộ về cơ quan Bảo hiểm, đồng thời không giải quyết những trường hợp nộp trễ vì bất cứ lý do nào. Đối với những trường hợp HSSV không thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này, nếu xảy ra các tình huống liên quan đến quyền lợi Bảo hiểm của HSSV, Nhà trường hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

 Toàn bộ HSSV khi tham gia BHYT phải cài phần mềm VssID (của BHXH) để theo dõi quá trình đóng BHYT, lịch sử khám chữa bệnh…, không dùng thẻ BHYT giấy như thông thường.

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook