Traffic Count

Thông báo Về việc tổ chức Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022 – 2022 đợt 02

- Căn cứ vào Quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) về công tác tổ chức sinh hoạt công dân đầu khóa.

- Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho Tân học sinh, sinh viên Khóa 22.

- Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai công tác năm học.

    Phòng Công tác sinh viên thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa đợt 2 như sau:

1. Đối tượng tham gia: Bắt buộc

 • Tất cả HSSV khóa 22 nhập học đợt 2 (danh sách đính kèm);
 • Những HSSV khóa 22 nhập học đợt 1 nhưng chưa tham gia.

2. Thời gian - Địa điểm:

 • Thứ hai, ngày 06/6/2022từ 7h30 – 11h00.
 • Phòng A.407

3. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

4. Nội dung sinh hoạt:

 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị phụ trách

và báo cáo

7g30 – 8g00

 • Kiểm tra y tế (khai báo y tế…).
 • Điểm danh.
 • Ổn định đầu giờ.
 • Phòng Công tác Sinh viên
 • Bộ phận Y tế.

8g00 – 9g00

 • Quy chế Đào tạo và một số vấn đề liên quan công tác đào tạo.
 • Chuẩn đầu ra….

Phòng Đào tạo

9g00 – 9g10

Giải lao giữa giờ

Ban tổ chức

9g10-10g30

 • Quy chế Công tác HSSV (Quy chế Khen thưởng, kỷ luật, Quy chế đánh giá RLSV…)
 • Chế độ chính sách HSSV
 • Quy định trường học….

Phòng Công tác Sinh viên

10g30 à 11g00

 • Công tác Đoàn thể.
 • Làm bài thu hoạch
 • Đoàn TN – Hội SV
 • Phòng CTSV

11g00

 • Hỏi đáp;
 • Kết thúc
 • Phòng Đào tạo;
 • Phòng CTSV;
 • Đoàn TN – Hội SV.

5. Ban tổ chức và Báo cáo viên.

5.1 Ban tổ chức:

- Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh             –          Trưởng Phòng CTSV           -           Trưởng ban

- Thầy Nguyễn Hữu Tài                  –          Phó Phòng CTSV                 -           Phó ban

- Thầy/Cô Phòng CTSV                                                                           -           Thành viên

5.2 Báo cáo viên

Mời đại diện Phòng Đào tạo, Phòng CTSV trực tiếp làm trình bày và trả lời thắc mắc của HSSV tham dự.

Lưu ý: Tất cả HSSV tham dự mang theo Tập vở và Bút viết để ghi chép và làm bài thu hoạch.

Đề nghị đơn vị có liên quan và HSSV khóa 22 thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này để buổi sinh hoạt diễn ra đúng tiến độ.

 

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU

 

(đã ký)

 

 

ThS. Lê Vũ Hùng

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đơn vị liên quan;

- Đăng website, fanpage, group;

- Lưu CTSV.

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook