Traffic Count

Thông tin nội dung buổi đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu nhà trường năm 2022

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu nhà trường năm 2022

 

Hôm nay, vào lúc: 08g15, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Tại: Văn phòng Mở (tầng trệt dạy B) diễn ra cuộc đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu Nhà trường năm 2022.

Thành phần tham dự:

 • Thầy Lê Vũ Hùng                – Hiệu trưởng
 • Thầy Vũ Văn Đông              – Trưởng Phòng Đào tạo
 • Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh    – Trưởng Phòng Công tác Sinh viên
 • Thầy Nguyễn Văn Thái       – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng P.KT-ĐBCL
 • Thầy Trần Trung Kiên         – Phó Trưởng Khoa (Phụ trách) CNTT-Điện tử.
 • Thầy Trần Ngọc Chiêu Đăng – Trưởng Khoa Kinh tế
 • Thầy Nguyễn Hải Đăng       - Phó Trưởng Phòng Đào tạo
 • Cô Huỳnh Thị Đức Trinh    - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính
 • Thầy Nguyễn Hữu Tài         - Phó Phòng CTSV – Bí thư Đoàn TN – Chủ tịch HSV
 • Cô Nguyễn Huyền Trang    - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ DN
 • Và một số Thầy/cô đại diện Phòng-Khoa-Trung tâm khác.

Chủ trì: Thầy Lê Vũ Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường

Thư ký: Cô Hà Trần Mỹ Duyên – Nhân viên Phòng Công tác SV

Nội dung: (HSSV xem nội dung giải đáp các ý kiến thắc mắc tại đây)

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook