Free Blog Counter

Thông báo danh sách sinh viên dự xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.

Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2022, không có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc điện thoại số 028.38605004; hoặc gửi thông tin qua mail (linhntm@itc.edu.vn; dongvv@itc.edu.vn)  Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/9/2022.

KHÓA 18:

CD18CLC1.pdf

CD18CLC2.pdf

CD18CM1.pdf

CD18DH1.pdf 

CD18DH2.pdf

CD18DĐ1.pdf

CD18KT1.pdf

CD18LW1.pdf

CD18LW2.pdf

CD18LW3.pdf

KHÓA 19:

CD19CM1.pdf

CD19DH1.pdf

CD19DH2.pdf 

CD19KT1.pdf

CD19LG1.pdf

CD19LW2.pdf

CD19LW3.pdf

CD19LW4.pdf

CD19LW5.pdf

CD19LW6.pdf 

CD19LW7.pdf

CD19LW8.pdf

CD19QT1.pdf

CD19QT2.pdf

TC19TH1.pdf

KHÓA 20:

CD20CT1.pdf

CD20CT2.pdf

CD20CT3.pdf

CD20CT4.pdf

CD20CT5.pdf 

CD20CT6.pdf

CD20CT7.pdf

CD20CT8.pdf

CD20CT9.pdf

CD20DH1.pdf

CD20DH2.pdf

CD20DH3.pdf

CD20KT1.pdf

CD20NH1.pdf

CD20QT1.pdf

CD20QT2.pdf

CD20TM1.pdf

KHÓA 16:

CD16KD1 trang 1.pdf

CD16KD1 trang 2.pdf

LIÊN THÔNG KHÓA 20:

CL20KT1.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook