Traffic Count

Thông báo Danh sách sinh viên và Thời khóa biểu khóa 23 - Đợt 4 [Cập nhật 28/8/2023]

I. Danh sách sinh viên Khóa 23 - Đợt 4:

Xem và tải về: - DANH SACH HSSV KHOA 23 NHAP HOC DOT 4.pdf

II. Thời khóa biểu sinh viên Khóa 23 - Đợt 4:

 1. Cao đẳng: Công nghệ thông tin

Lớp CD23CT9 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23CT9.pdf

  Lớp CD23CT11 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23CT11.pdf

2. Cao đẳng: Thiết kế đồ họa

Lớp CD23DH5 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23DH5.pdf

3. Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Lớp CD23CM3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23CM3.pdf

4. Cao đẳng: Lập trình máy tính

Lớp CD23LM3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23LM3.pdf

5. Cao đẳng: Thương mại điện tử

Lớp CD23TD3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23TD3.pdf

6. Cao đẳng: Truyền thông đa phương tiện

Lớp CD23TT2 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23TT2.pdf

7. Cao đẳng: Thiết kế trang Web

Lớp CD23TW3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23TW3.pdf 

8. Cao đẳng: Quản trị kinh doanh

Lớp CD23QT3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23QT3.pdf

9. Cao đẳng: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Logistics

Lớp CD23KT3, CD23MK3, CD23LG3, CD23NH3

  Lớp CD23KT3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23KT3.pdf

Lớp CD23MK3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23MK3.pdf

Lớp CD23NH3 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23NH3.pdf

Lớp CD23LG3 -Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CD23LG3.pdf

10. Liên thông Cao đẳng: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa

Lớp CL23CT2  - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CL23CT2.pdf

Lớp CL23DH1 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP CL23DH1.pdf

11. Trung cấp: Tin học ứng dụng

Lớp TC23TH2 - Xem và tải về: THOIKHOABIEU_HK1_23-24_LOP TC23TH2.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook