Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu học kì 2 năm học 2022 - 2023

Lưu ý:

* Đối với Khóa 21:

 • Để công tác quản lý HSSV đạt hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, từ HK2/22-23 nhà trường sẽ xếp lại lớp cho HSSV khóa 21. Đề nghị SV xem kỹ danh sách lớp và Thời Khóa Biểu để đi học cho đúng lớp. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trường hợp đi học không đúng lớp.

  * Đối với Khóa 22:

 • HSSV xem danh sách lớp các môn Tiếng Anh. (HSSV xem danh sách đính kèm)

  • Học lớp Tiếng Anh cơ bản: HSSV có điểm kiểm tra Tiếng anh đầu vào <5 điểm và HSSV không tham gia kiểm tra đầu vào;
  • Học lớp Tiếng Anh 1: HSSV có điểm kiểm tra Tiếng anh đầu vào ≥ 5 điểm và HSSV đã học xong môn Tiếng Anh cơ bản;
  • Học lớp Tiếng Anh 2: HSSV đã học xong môn Tiếng Anh 1 trong HK1/22-23;

TKB HK2_22.23_KHÓA 21_KHOA KINH TẾ_cập nhật 22.11.22 (1).pdf

 TKB HK2_22.23_CAO ĐẲNG KHÓA 21_KHOA CNTT-ĐT_cập nhật ngày 22.11.22.pdf

TKB HK2_22.23 (CHÍNH THỨC)_HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG _CL21CT1.pdf

TKB HK2_22.23(CHÍNH THỨC)_CD21CT11 (Lớp tối).pdf

TKB HK2_22.23(CHÍNH THỨC)_CD22CT11 (Lớp tối).pdf

TKB HK2_22.23_CD21CT1_cập nhật 22.11.22.pdf

TKB HK2_22.23_KHÓA 22_KHOA CNTT-ĐT_cập nhật ngày 22.11.22.pdf

TKB HK2_22.23(CHÍNH THỨC)_HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22_KHOA KINH TẾ.pdf

TKB HK2_22.23_LIÊN THÔNG(Đ1-4)_cập nhật ngày 22.11.2022.pdf 

TKB HK2_22.23(CHÍNH THỨC)_HỆ TRUNG CẤP_LỚP TC22TH1.pdf

TKB HK2_22.23_KHÓA 22_NHẬP HỌC ĐỢT 5_cập nhật 23.11.22.pdf

Thời gian biểu.pdf

 DS KHÓA 21_ÁP DỤNG TỪ HK2_2022-2023.pdf

DANH SÁCH CÁC LỚP TIẾNG ANH

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook