Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu và danh sách sinh viên khóa 23 nhập học đợt 01

Học sinh Sinh viên khóa 23 nhập học đợt 01 xem thời khóa biểu và danh sách sinh viên tại các đường link dưới đây:

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 23 _ ĐỢT 01.pdf

DANH SÁCH KHÓA 23 NHẬP HỌC ĐỢT 01.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook