Traffic Count

Thông báo Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 21

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

PHÒNG  ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-ĐT

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 21

 

 Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh – sinh viên bậc Cao đẳng & Trung cấp khóa 21, như sau:

  • Những học sinh, sinh viên khi nộp hồ sơ nhập học còn thiếu những giấy tờ theo quy định. Đề nghị nộp bổ sung gấp:

+ Thời gian: từ nay đến hết ngày 15/03/2022.

+ Địa điểm: Học sinh, sinh viên nộp bổ sung tại phòng Đào tạo.

Lưu ý: Khi nộp bổ sung, HSSV phải mang theo biên nhận hồ sơ. HSSV không nộp đủ hồ sơ theo quy định, sẽ không được xét tốt nghiệp khi học xong chương trình đào tạo.

Đề nghị học sinh, sinh viên khóa 21 khẩn trương thực hiện thông báo này.

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

ThS. Vũ Văn Đông

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K21 NHẬP HỌC - HỆ CĐ.pdf

 

 

 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook