Traffic Count

THÔNG BÁO Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

          THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh - sinh viên có tên trong danh sách được công nhận đợt tháng  12/2021, về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm như sau:

Thời gian: từ ngày 15/02/2022 – 25/02/2022.

Địa điểm: Phòng Đào tạo

            Bằng tốt nghiệp chính thức sẽ thông báo sau.

            Lưu ý: Học sinh – sinh viên phải hoàn tất học phí trước khi đến phòng Đào tạo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; và đăng ký thông tin tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa để cấp Giấy Chứng nhận theo yêu cầu Bộ Lao động thương binh và xã hội.

 

Trưởng Phòng Đào tạo

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Văn Đông


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook