Traffic Count

Danh sách hoàn tiền sinh viên nộp thừa học phí dưới 90.000đ

Danh sách hoàn tiền sinh viên nộp thừa học phí dưới 90.000đ giai đoạn nộp phí từ 12/06/2019 - 30/09/2019

Từ 25/11 - 20/12 sinh viên vui lòng liên hệ Bộ phận Kế hoạch Tài chính tại VP Mở để nhận lại tiền.

 


Trân trọng 

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook