Traffic Count

Thông báo mức học phí học kỳ 1 khóa 23 đợt 1 năm học 2023-2024

HSSV XEM THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 KHÓA 23 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

TB101-TB-CĐCNTT.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook