Traffic Count

Thông báo về mức nộp học phí HK2,3 các hệ Cao đẳng, Liên thông CĐ, Trung cấp khóa 22, 23 năm học 2023-2024

HSSV xem Thông báo về mức nộp học phí HK2,3 các hệ Cao đẳng, Liên thông CĐ, Trung cấp khóa 22, 23 năm học 2023-2024 tại đường link dưới này:

Học phí khóa 22

Xem và tải về: - TB_HPHK2_CDK22.pdf

Xem và tải về: - TB_HPHK2_LTK22.pdf

Xem và tải về: - TB_HPHK2_TCK22.pdf

Xem và tải về: - TB_HPHK3_CDK22.pdf

Học phí khóa 23

  Xem và tải về: - TB_HPHK2_CDK23.pdf

Xem và tải về: - TB_HPHK2_LTK23.pdf

Xem và tải về: - TB_HPHK2_TCK23.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook