Traffic Count

Thông báo về mức thu học phí học kì 1 khóa 22 nhập học đợt 3 năm học 2022 - 2023

Hiện nay, thông báo này nhằm để HSSV khóa 22 nhập học đợt 3 hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp theo dõi học phí học kì 1 năm học 2022 - 2023 để có sự chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời phần học phí phần còn lại của học kì này HSSV nhập học đợt 3 hệ Cao đẳng và hệ Trung

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook