Traffic Count

Thông báo Danh sách và Lịch thi lần 2 HK3 năm học 2022 - 2023

HSSV XEM THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẦN 2 HK3 NĂM HỌC 2022 - 2023 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

Danh sách đăng ký thi lần 2 HK3 2022 - 2023

- Xem và tải vềDSdangkythilan2_HK3_22-23 .xlsb.pdf

Lịch thi lần 2 HK3 2022 - 2023

- Xem và tải vềlichthi_lần 2_HK3_22-23_HeCDchinh.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook