Traffic Count

Thông báo Lịch thi và Danh sách đăng ký thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

HSSV XEM THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

DSdangkythilan2_HK2_22-23 .xlsb.pdf

lichthi_lần 2_HK2_22-23_HeCDchinh.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook