Traffic Count

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp.HCM

Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

-         Căn cứ quy định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/9/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn;

-         Căn cứ quy định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

-         Căn cứ quyết định số 45/QĐ-LĐLĐ ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh v/v công nhận Ban Chấp hành công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM khóa IV – nhiệm kỳ 2016-2021;

-         Căn cứ Quyết định số 89/QĐ – LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2016 và quyết định số 90/QĐ-LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động Thành phố HCM v/v công nhận bổ sung UVBCH và công nhận chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, bổ sung UVUBKT, Chủ nhiệm UBKT.

-         Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Ban Chấp hành ngày 29/11/2016.

Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:QD%2bban%2bhanh%2bQC%2bHD%2bcua%2bBCH%2bcong%2bdoan%2b01.12.2016

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook