Traffic Count

DANH SÁCH SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19 THEO LỚP TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH  SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19 THEO LỚP TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Để thuận tiện trong việc theo dõi tình hình học tập của sinh viên.Từ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, Nhà trường xếp lại lớp cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 19. Sinh viên xem lại danh sách lớp mới sau đây và thời khóa biểu để học đúng lớp.

DANH SACH SINH VIEN KHOA 19 TU HOC KY 1 NĂM HỌC 2020-2021-1

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook