Traffic Count

Thông báo về việc dời địa điểm học môn Giáo dục thể chất

Thông báo

Về việc dời địa điểm học môn Giáo dục thể chất

Chiều Thứ Tư (ngày 1/7/2020), sinh viên Khóa 20 học môn Giáo dục thể chất tại phòng A.803.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook