Traffic Count

Thông báo về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020

THÔNG BÁO

Về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp

 

            Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020. Phòng Đào tạo đề nghị học sinh, sinh viên (HSSV) hệ Cao đẳng Khóa 18 và TC khóa 18 và những HSSV các khóa trước chưa tốt nghiệp chưa nộp chuẩn đầu ra như sau:

 1. Hồ sơ gồm:
 1. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ: Áp dụng cho tất cả các ngành
 • HSSV đã tham gia kỳ thi Chuẩn Đầu ra tiếng Anh của trường tổ chức thi Trường sẽ tự cập nhật điểm cho HSSV;
 • HSSV có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ còn trong thời hạn sử dụng thì phải nộp bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) về phòng Đào tạo để xác minh.
 1. Chuẩn đầu ra về Tin học: Áp dụng cho các ngành Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Logistics; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kế toán doanh nghiệp.
 • HSSV có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ Thông tin cơ bản (HSSV nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu về phòng Đào tạo để xác minh).
 1. Thời gian nộp:
 • Từ ngày 10/8/2020 – 31/8/2020
 • HSSV nộp tại phòng Đào tạo (Lầu 1- Dãy nhà A)

Đề nghị HSSV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Những trường hợp không nộp chuẩn đầu ra đúng thời gian quy định, HSSV sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

                        HIỆU TRƯỞNG                                       PHÒNG ĐÀO TẠO  

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook