Traffic Count

Những kỹ năng bạn sẽ được rèn luyện khi học tại Trường ITC

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng mềm của bản thân. Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay. Vậy nên khi các bạn học tại ITC, các bạn sẽ được rèn luyện các kĩ năng sau:

1. Kỹ năng lập kế hoạch

Giúp việc học tập được diễn ra có trật tự và kiến thức được phân bổ đều hơn. Sau này bạn đi làm, việc lập kế hoạch logic, các bạn sẽ xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn đạt được thành công trong công việc. Thông qua việc giao tiếp, trao đổi, bạn sẽ thể hiện được quan điểm, chính kiến của mình, đồng thời tạo được cái tôi riêng, làm cho bản thân trở nên khác biệt với số đông.

3. Kỹ năng thuyết trình

Việc tự tin trình bày ý tưởng trước đám đông sẽ là kỹ năng vô cùng cần thiết cho bạn sau này tại các buổi họp, sẽ chẳng người sếp nào chấp nhận một nhân viên ấp a ấp úng suốt cuộc họp chẳng thể trình bày nổi ý kiến của mình.

4. Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

Ra quyết định là việc làm quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Việc ra quyết định đòi hỏi suy nghĩ linh hoạt, kịp thời, sáng tạo và xử lỹ đúng trọng tâm của vấn đề.

5. Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm là kỹ năng tương tác giữa các thành viên trong một nhóm, nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc việc phát triển tiềm năng của tất cả các thành viên. Nên khi học tại ITC, các bạn sẽ được ưu tiên giao bài tập nhóm để rèn luyện kỹ năng này đó!

Trung Tâm Truyền Thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook