Traffic Count

Rất nhiều đầu sách mới đã được cập nhật tại Thư viện ITC

Thư viện ITC đã bổ sung thêm nhiều loại sách mới của tất cả các ngành học, quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên có thể ghé đọc tham khảo để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Một nhắc nhở nho nhỏ là Thư viện ITC nằm ở lầu 5, dãy B dành cho bạn nào chưa biết nhé!

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook