Traffic Count

Sinh viên Chương trình Cao đẳng 9+ ITC hào hứng với các tiết học thực hành

Sinh viên Chương trình Cao đẳng 9+ ITC hào hứng với các tiết học thực hành
Với chương trình đào tạo chú trọng thực hành, hơn 70% thời lượng thực hành nên các tiết học của các bạn sinh viên Chương trình Cao đẳng 9+ ngành Tin học ứng dụng ITC luôn được diễn ra tại khu vực phòng máy. 
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook